Stadtdenker – hofnar i tweedjakke

En Stadtdenker er et vidunderligt begreb. Det er sådan en der har forstand på byudvikling, og som bliver hyret til at komme og vurdere en bys potentialer og derefter give sit uafhængige besyv med. De bliver inviteret til en by i nogle dage og går rundt og tager billeder og notater og fremlægger dem så for en gruppe af byens borgere ved besøgets afslutning. Dem jeg har mødt har utrolig meget forstand på højdedrag, logisk anlagte stier i forhold til åløb, arkitekturens historie, historiske argumenter for beboelseskvarterer, lerlag, erosion, vandforsyning og meget andet.

Alt sådan noget jeg ikke selv har forstand på, og netop derfor har respekt for. Det jeg dog savner hos hofnarren i tweedjakken er at han forlader murstenene og planlægningen af de fysiske ting, og hengiver sig til liv. Hvilket liv kunne udfolde sig her. Hvilke sociale mekanismer kan fremme liv. Sociale relationer, deltagelse, nytænkning, foretagsomhed.

Hvordan kan man tænke indretning af de mange kommuner, som nu er blevet slået sammen og har fået det samme logo, men som for en stor dels vedkommende allerede er trætte af betegnelser som centerbyer. Hvordan kan der tænkes liv ind i hele kommunen, når det der før var et selvstændigt rådhus pludselig “kun” huser en af forvaltningerne. Ved at tænke helt nyt så både børnehaver, skoler, cykelstier, skattekontorer, kulturhuse, plejehjem, iværksætterhuse, motorvejskryds, industrikvarterer, sportshaller, biblioteker og butiksmiljøer bliver genstand for liv.

Så hvis der er nogle kommuner derude der går og leder efter en Stadtdenker i ternede bukser med en isse der er så tætbarberet at den levner plads til masser af vilde idéer, så kender jeg en!

Jeg ville med glæde gå rundt i det ganske danske land og komme med forslag til indretning af byer som kan fremme vores forestillingsevne, nytænkning og foretagsomhed.

Og selvom embedsmænd elsker at bruge ordet bosætning, så vil jeg nok fokusere på et mere poetisk ord for det samme. For til syvende og sidst er det jo det, som det handler om: Tiltrække nye borgere, som kan bidrage til festen.

Leave a Reply