Author: Carsten Borch

Grundtvig Golf Club

I 1600-tallet indførte Christian IV princippet “Beste Kiøb”. Når hans hofmænd handlede ind på hans vegne, havde de bare at gøre det “Beste Kiøb”. Lyder det ikke lidt som outsourcing? I dag handler virksomheder også ind hvor det bedst kan…

Demokratisk Dynamik

Skanderborg Kommunes Idéoffensiv har affødt 717 ideer, som borgerne selv har tastet ind i løbet af perioden fra 21. juni til 11. september. Embedsmændene har nu mere end travlt med at kategorisere alle ideerne, så de kan blive forelagt byrådet…