Med ét krystalklart spørgsmål ad gangen forbedrer medarbejderne hverdagen, kulturen og bundlinien i virksomheden. Hver dag.

For at skabe forbedring i alle afdelinger og på tværs af alle afdelinger til gavn for både kunder, leverandører og medarbejdere kan virksomheder nu tage et meget simpelt værktøj i brug. 1925 modellen er et værktøj, der kvalitetssikrer idéer. 1925 modellen udløser den fjeder af nytænkning, som skal skabe den næste bølge af værdi hos både private og offentlige virksomheder.

Modellen beskriver i et letforståeligt sprog de fem faser, som idéer skal igennem for at skabe værdi. Først åbner modellen en forståelse inde i dit hoved. Diffuse fornemmelser for det blævrede begreb innovation bliver kortlagt, så processen er overskuelig. Så tænker du: Hvis det her er så nemt, så kan jeg jo bruge værktøjet sammen med min afdeling, de andre afdelinger, vores leverandører og vores kunder. Så kan vi sammen skabe mere forbedring. Lige præcis! 1925 modellen gør udvikling til noget, som alle kan deltage i.

Hvordan gør vi det?

Alle medarbejdere får et eksemplar af den lille gule bog, som kun tager en time at læse. Historien i bogen er blevet læst af en 6. klasse på Skibet skole i Vejle, så den er til at forstå for alle.

Medarbejderne inviteres til et foredrag på en time om 1925 modellen, og får bagefter adgang til det digitale kursus i at bruge 1925 modellen.

1925 kurven

Der igangsættes en skattejagt rundt omkring på virksomheden. Vi skal have fundet de krystalklare spørgsmål. Spørgsmålene hænges op på væggene, så det bliver tydeligt for alle, at vi er i gang.

Når alle afdelinger har kørt hver deres innovationsproces, inviteres alle medarbejdere til en samlet workshop, hvor det krystalklare spørgsmål skal handle om virksomheden som helhed. De lokale processer i afdelingerne skal både opnå forbedringer for den enkelte afdeling, men også virke som en træningslejr til den store samlede workshop.

Efter afholdelsen af den store samlede workshop for alle, etableres der en ny skattejagt på lokale krystalklare spørgsmål i afdelingerne, og så overtager medarbejderne den styrende rolle, så min rolle fades ud og forvandles til et heppekor, der kun kommer forbi en gang i mellem for at heppe.

Løbende produceres der indlæg i form af billeder, blogindlæg, videoer og artikler, så alle kan følge med i udviklingen.

Læs her hvorfor Easyfood er gået i gang med processen