Brugerdreven innovation blandt bibliotekets unge brugere

For tiden kører jeg en brugerdreven innovationsproces for Kolding Bibliotekerne, hvor målgruppen (13-29 årige) ikke kun er involveret i processen, men også i designet af selve processen. Dermed er de unge brugere selv med til at støbe de tandhjul, der accelerer den sociale dynamik i processen og som sikrer en engageret brugergruppe.

Helt konkret inviteres alle interessenter til et opstartsmøde:

Værktøjerne til netværksorganisering af alle interessenter designes i fællesskab, så der kan arbejdes både synkront og asynkront. På den måde fjerner vi barrieren for deltagelse. Det bliver muligt at deltage i processen, selvom man ikke har mulighed for at møde fysisk op til alle møderne. Og processen kommer ikke til at gå glip af input. (Online platforme bliver bl.a. Doodle, FB, Flickr, Wiki, Slideshare, Twitter, Tumblr).

Rekrutteringen til mødet foregår på flere måder. En formel PDF sendes til skoler, organisationer og medier. Datoen og indholdet for mødet posteres på hjemmesider og sociale medier. Unge fra målgruppen der eventuelt tidligere har været involveret i bibliotekets arbejde ringes op. Vi forsøger at skabe ambassadører for processen, så de kan invitere deres netværk.

Efter opstartsmødet afholdes et idémøde:

Vi skaber fortællinger for personaer (arketyper) og forudser dermed bedre brugen af biblioteket til henholdsvis mødested, performativt rum samt inspirations- og læringsrum for unge. Nøgleord for fortællingerne er co-creation, fordybelse, inspiration, ung-til-ung-formidling og netværk.

Efter idémødet afholdes et scenariemøde:

Fortællingernes fiktive tunede univers skaber efter reflektion rum for beskrivelsen af mere balancerede konkrete scenarier af brugen af biblioteket.

Efter scenariemødet afholdes et møde, hvor vi designer en prototype:

Prototype (størrelsesforhold 1:100) af det konkrete performative rum bygges. Prototypen bygges af helt lavpraktiske materialer: skum, plast, pap, papir, tape, træ.

Efter prototypen er bygget afholdes et møde om kulturdannelse:

Visioner for kulturdannelse og fastholdelse af kultur for de unges brug af biblioteket beskrives. Design af gensidigt attraktiv netværks- og organiseringsmodel for driften af unge-fokuseret biblioteksbrug.

Hele processen foregår både løbende rent digitalt og totalt socialt ved fysiske møder på biblioteket. Processen dokumenteres via billeder, video, præsentationer samt en opsummerende rapport.

Metamøder:

Mellem hvert procestrin afholdes et meta-møde, hvor processens formål, at etablere netværk mellem biblioteket og unge drøftes. Formålet med disse møder er at tage ved lære af denne proces i forhold til tidligere afholdte processer med målgruppen, så biblioteket fremover mere kvalificeret kan initiere udviklingsprocesser med udvalgte brugergrupper. På disse møder deltager kun projektgruppen og facilitator.

Tidsplan:

August Opstart
September Idéer
September Scenarier
September Prototype
Oktober Kulturdannelse
Oktober Finslibning
November Rapport

Tidligere erfaringer med procesfacilitering af unge:

Træningslejr med Leonardo da Vinci – 1300 elever på Vejle Tekniske Skole. rUPaRENA – 50 unge samlet i 50 timer for at løse 50 udfordringer i forbindelse med Region Syddanmarks regionale udviklingsplan. Dommer ved Young Entreprise’s Entrepreneurship Award. Dommer ved Venture Cup. Idéjam mellem alle eleverne på handelsskolen og gymnasiet i Skanderborg i forbindelse med borgerinddragelsesprojektet Idéoffensiv.dk

Du kan følge projektet ULK på Facebook.