En ny begyndelse for Trekantområdet

Trekantområdet får snart en ny direktør. Her kommer en flok idéer til den nye sherif.

Den folkelige begejstring for Trekantområdet som “Vores Kunst” bevidnede er tabt på gulvet. For første gang i 50 år oplevede politikerne ellers, at borgerne i Trekantområdet – trekanitterne – rent faktisk kan lide hinanden. Og at de har en dyb lyst til at arbejde sammen, så synergi bliver til mere end et ord i en rapport.

Jeg synes ikke, at Triplehelix-modellen som Trekantområdet praktiserer er tilstrækkelig. Jeg synes “Vores Kunst” projektet på bedste vis demonstrerede, at Pentahelix-modellen fra Sunne i Sverige er vejen frem. Udover kommuner, virksomheder og uddannelsessteder, så inkluderer Pentahelix-modellen også interesseorganisationer og ildsjæle.

Ved enhver lejlighed bør sekretariatet sørge for, at disse tre forskellige grupper deltager på møderne:

Dem, der kan se mulighederne,
Dem, der kan skabe løsningerne
Dem, der skal vælge løsningerne

Hvis de tre er til stede ved det samme møde, så er afstanden fra idé til handling uendelig kort. Og det har vi brug for. Handling. Sekretariatet skal være meget mere end en ekstra forvaltning for de seks kommuner.

Trekantområdet skal til at flyve over radaren. Opleves af alle 350.000 trekanitter.

Tænk, hvis trekanitterne for alvor følte sig som trekanitter og arbejdede for og med hinanden?

Tænk, hvis….

Der udkom en avis hver dag, der henvender sig til de 350.000 trekanitter
Danmarks bedste møder afholdes i Trekantområdet
Danmarks bedste studiemiljø findes her – så virksomhederne lettere kan rekruttere unge
Vi er den region i Danmark, hvor flest starter virksomhed – og overlever
Vi er den region i Danmark, hvor der er flest gazellevirksomheder
Vi er den region i Danmark, hvor kulturforbruget er størst
Vi leverer Danmarks bedste erhvervsservice
Vi er værter for en idéfestival, hvor hele Europas ungdom deltager
350.000 mennesker kunne dele idéer med hinanden via SMS
Vi kunne tilvejebringe mere risikovillig kapital per indbygger end nogen andre
Vi havde én turiststrategi i stedet for seks
Alle kommunale forvaltninger fik indblik i hinandens bedste arbejdsprocesser
SOMA – den socialøkonomiske markedsplads havde hovedsæde i Trekantområdet
Spillefilm og romaner foregik i Trekantområdet
Vi trak flest produktionsvirksomheder hjem igen, så der også er arbejde til ufaglærte unge
Danmarks første børneuniversitet – en ambitiøs fritidsordning for de 10-13 årige – lå her
Trekantområdet var den region hvor ideer, mennesker og varer lettest kom fra A til B
Samarbejdet mellem forskere og forretningsfolk gav genlyd i andre regioner

Bring mange flere og helt nye kapaciteter ind i centrum af maskinrummet for at udvikle både centrum og periferi af Trekantområdet. Er periferien Grindsted? Eller Gelsted? Nej, periferien er der, hvor man tvivler på værdien af et samarbejde på tværs. Der skal der sættes ind. Forbedringspotentialet hos skeptikere er meget større end hos ja-sigerne.

Vi har ikke kun brug for flere tænketanke. Vi har også brug for flere tanketænkere. 350.000 tanketænkere, som vi kan aktivere på helt nye måder. I Skanderborg Kommune lavede jeg projektet Idéoffensiv. Vi designede en idéplatform og købte nogle programmører til at lave et website, som kunne indhøste idéer. Jeg faciliterede en social proces som sikrede idéhøjden og så gik embedsapparatet igang bag kulisserne. Alle idéerne blev sat i de rette kategorier, sagsbehandlet og forelagt de politiske udvalg, for til sidst at ende i økonomiudvalget til endelig beslutning. 735 idéer fra borgerne blev til 112 gennemførte forbedringsforslag i Skanderborgs planstrategi. Det kan gentages og skaleres i hele Trekantområdet.

Og når I så har ildsjælene i tale, så må I ikke miste dem igen, ligesom med alle de aktive fra “Vores Kunst”. For Region Midtjylland lavede jeg deres regionale udviklingsplan. Anna Amalia hed projektet, hvor 24 kvinder satte sig for bordenden af den regionale udvikling. Efter en studietur til Goethes Weimar førte Anna Amaliaerne salon og involverede mere end 4.000 borgere i udviklingen af Region Midtjylland. De 24 kvinder udgjorde et råd for politikerne. Dem kunne de konsultere. På samme måde skal I have et netværk af ildsjæle, som kan konsulteres og inddrages i processerne.

Velkommen til den nye direktør. Glæder mig til den der avis og alt det andet skønne, der skal ske.